Cwnsler Cyffredinol Cymru

Mick Antoniw

Mae Mick yn cynrychioli pobl Pontypridd a Thaf Elái fel Aelod Cynulliad ers 2011, a chafodd ei ailethol yn 2016.

Cyn cael ei ethol yn AC yn 2011 roedd Mick yn bartner yng nghwmni Thompsons, cyfreithwyr yr Undebau Llafur. Ei arbenigedd oedd anafiadau i’r pen ac asgwrn y cefn, a dynladdiad corfforaethol. Mae Mick yn gymrawd ymweld ym Mhrifysgol De Cymru ac mae wedi darlithio’n eang yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol ym maes iechyd a diogelwch, atebolrwydd corfforaethol a diwygio’r gyfraith.

Yn ystod y pedwerydd Cynulliad (2011 – 2016) bu Mick yn aelod o Bwyllgor Iechyd, Menter a Busnes a Phwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad; a bu’n Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Rhwng 2012 a 2015 roedd Mick yn cynrychioli Cymru ar Bwyllgor Rhanbarthau’r Undeb Ewropeaidd a chafodd ei benodi hefyd yn aelod o dasglu’r UE ar yr Wcráin.

Ym mis Mehefin 2016 cafodd Mick ei benodi’n Gwnsler Cyffredinol Cymru. Fel Swyddog y Gyfraith, ef yw prif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru ac mae’n ei chynrychioli yn y llysoedd.

Ceir mwy o fanylion am gyfrifoldebau’r Cwnsler Cyffredinol yma