Jeremy Miles
Cwnsler Cyffredinol Cymru

Jeremy Miles

Cafodd Jeremy Miles ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais. Ac yntau'n siaradwr Cymraeg, fe'i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe a New College, Rhydychen lle bu'n astudio'r gyfraith. Yn syth ar ôl graddio, bu Jeremy'n addysgu'r gyfraith ym Mhrifysgol Warsaw yng Ngwlad Pwyl. Yn ddiweddarach, bu'n ymarfer fel cyfreithiwr yn Llundain ac wedyn bu ganddo uwch swyddi cyfreithiol a masnachol mewn busnesau yn sector y cyfryngau, gan gynnwys ITV a rhwydwaith teledu'r Unol Daleithiau a stiwdio ffilmiau NBC Universal. Ar ôl dychwelyd i Gymru sefydlodd ei ymgynghoriaeth ei hun yn gweithio gyda chleientiaid rhyngwladol yn y sectorau darlledu a digidol.

Cafodd Jeremy ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer etholaeth Castell-nedd ym Mai 2016 fel yr ymgeisydd Llafur a'r Blaid Gydweithredol, yn dilyn ymddeoliad Gwenda Thomas, AC.

Mae ei ddiddordebau'n cynnwys datblygu economaidd a chymunedol, ac addysg a sgiliau. Mae hefyd yn mwynhau ffilmiau, darllen, coginio, beicio, heicio a dilyn rygbi'n lleol.

Cyfrifoldebau'r Cwnsler Cyffredinol:

• Rhoi cyngor cyfreithiol i’r llywodraeth
• Goruchwylio gwaith yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol sy’n darparu gwasanaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru
• Goruchwylio erlyniadau ar ran Llywodraeth Cymru
• Goruchwylio’r gwaith o gynrychioli Llywodraeth Cymru yn y llysoedd
•Ystyried a oes angen i Filiau a basiwyd gan y Cynulliad gael eu cyfeirio at y Goruchaf Lys er mwyn penderfynu a ydynt o fewn cymhwysedd y Cynulliad (gwneir hyn yn annibynnol ar y llywodraeth)
• Cyflawni swyddogaethau eraill er budd y cyhoedd gan gynnwys, pan fo’r Cwnsler Cyffredinol yn ystyried bod hynny’n briodol, cychwyn, amddiffyn neu ymddangos mewn unrhyw achosion cyfreithiol sy’n ymwneud â swyddogaethau Llywodraeth Cymru (gwneir hyn yn annibynnol ar y llywodraeth).