Tribiwnlysoedd yng Nghymru

Mae tribiwnlysoedd Cymreig wedi’u datganoli yn clywed apeliadau yn erbyn penderfyniadau a wnaed dan y ddeddf wedi’i datganoli i Gymru. Gall penderfyniadau y mae anghydfod yn eu cylch fod wedi’u gwneud gan Weinidogion Cymru neu awdurdodau cyhoeddus eraill Cymru, neu gan unigolion preifat mewn rhai achosion.

Mae tribiwnlysoedd wedi’u hariannu gan y llywodraeth, ond yn gweithredu’n annibynnol ar y llywodraeth.

Mae tribiwnlysoedd datganoledig Cymru yn cynnwys:

  • Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru
  • Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru
  • Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru
  • Tribiwnlys y Gymraeg

Datganoli a gweinyddu cyfiawnder

Ceir yma ddolen gyswllt i ddarlith (o fis Chwefror 2010) gan Mr Ustus (Syr) Roderick Evans ar effaith datganoli ar weinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn