Brexit

Brexit – ymadawiad y DU o'r UE 

Mewn refferendwm a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016, pleidleisiodd y mwyafrif o bobl y DU o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ar 29 Mawrth 2017, hysbysodd Prif Weinidog y DU y Cyngor Ewropeaidd o fwriad y DU i adael yr UE, a gwnaeth hyn sbarduno'n swyddogol Erthygl 50 o'r Treaty on European Union (“TEU”). 

Yn syth ar ôl yr hysbysiad, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Phapur Gwyn: Legislating for the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union.

Mae'r Papur Gwyn yn nodi cynigion y llywodraeth ar gyfer sicrhau llyfr statud gweithredol unwaith y bydd y DU wedi ymadael â'r UE.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn