Sefydliadau Ewropeaidd

Mae’r Deyrnas Unedig yn Aelod Wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd ac felly mae gan sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd (y Cyngor Ewropeaidd, y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop) rôl anuniongyrchol o ran llywodraethu Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y sefydliadau hynny ac ar ba bynciau y gallant lunio cyfreithiau sy’n gymwys i Gymru i’w gweld yma.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn