Cyflwyniad i gyfraith Ewrop

Partneriaeth economaidd a gwleidyddol rhwng 28 o wladwriaethau Ewrop, gan gynnwys y Deyrnas Unedig, yw’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r UE sydd gennym heddiw yn ganlyniad proses o newid ac esblygu dros gyfnod o drigain mlynedd.

Mae yna gasgliad mawr a chynyddol o gyfreithiau’r Undeb Ewropeaidd sy’n rhwymo’r DU a’i dinasyddion. Mae cyfreithiau’r Undeb Ewropeaidd yn rhan arwyddocaol o’n system gyfreithiol ni, ac yn dylanwadu ar lawer o agweddau o’n bywyd o ddydd i ddydd. Mae’r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) yn gwahaniaethu rhwng tri math o gymhwysedd (h.y. meysydd o fewn cylch gwaith yr UE) ac yn creu rhestr anghyflawn o’r meysydd perthnasol ym mhob achos.

Mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn rhwymol yn y DU ac yn drechaf lle mae gwrthdaro â chyfraith y DU. Rhaid i bwerau sy’n cael eu datganoli i’r Cynulliad Cenedlaethol a’u trosglwyddo i Weinidogion Cymru gael eu harfer yn unol â chyfraith yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gwybodaeth gyffredinol ar ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd a ei berthnasedd i Gymru ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn