Sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd

Dyma amlinelliad o brif sefydliadau’r UE:

  • Mae Senedd Ewrop yn gorff etholedig sy’n cynrychioli buddiannau dinasyddion yr UE.  Yn ogystal â chynnig fforwm cyfathrebu a thrafod, mae hefyd yn cynnwys swyddogaethau deddfu a chyllido pwysig a phŵer o roi feto ar aelodaeth o’r Comisiwn Ewropeaidd.
  • Y Comisiwn Ewropeaidd sy’n bennaf gyfrifol am ddatblygu cynigion deddfwriaethol yr UE. Mae ganddo rôl bwysig hefyd o ran sicrhau bod Aelod Wladwriaethau’n gweithredu cyfraith yr UE, ac yn gallu cymryd camau yn erbyn Aelod Wladwriaethau sy’n torri’r rheolau os oes angen. O ran cyfraith cystadleuaeth a chymorth gwladwriaethol, y Comisiwn sy’n gyfrifol am orfodi’r gyfraith ac mae ganddo’r grym i wneud penderfyniadau cyfreithiol rwymol yn y maes hwn.
  • Mae’r Cyngor Ewropeaidd yn cynnwys penaethiaid gwladwriaethau neu lywodraeth holl Aelod Wladwriaethau’r UE. Mae’n llywio polisi’r UE trwy ddatblygu cynigion sydd yna’n cael eu trosglwyddo’n gynigion deddfwriaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd. Yn y bôn, dyma’r enw a roddir ar Gyngor yr Undeb Ewropeaidd pan fo cynrychiolydd gweinidogol pob Aelod Wladwriaeth yn bennaeth gwladwriaeth.
  • Mae’r Cyngor yr Undeb Ewropeaidd (gelwir hefyd yn Gyngor y Gweinidogion) yn cynnwys cynrychiolwyr gweinidogion o bob Aelod Wladwriaeth. Mae’r gweinidogion sy’n cymryd rhan yn amrywio yn ôl y maes polisi a drafodir. Mae felly’n cynrychioli buddiannau llywodraethau cenedlaethol. Mae ganddo swyddogaethau deddfwriaethol a chyllido pwysig hefyd. Mae nifer fawr o weithgorau yn ategu gwaith y Cyngor, a’u rôl yw craffu ar gynigion deddfwriaethol a gyflwynir gan y Comisiwn Ewropeaidd.
  • System o lysoedd yw Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd (neu Lys Cyfiawnder Ewrop) sy’n cynnwys y Llys Cyfiawnder, y Llys Cyffredinol a llysoedd arbenigol amrywiol. Mae’r llysoedd hyn yn sicrhau y gweithredir ac y cydymffurfir â chyfraith yr UE.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn