A oes rhaid i’r penderfynwr gydymffurfio â gofyniad gweithdrefnol penodol?

Mae gofynion gweithdrefnol i’w cael mewn deddfwriaeth (neu ddogfennau canllaw, Codau Ymarfer ac ati a wneir o dan ddeddfwriaeth) fel rheol ac maent yn nodi’r prosesau y mae’n rhaid eu dilyn pan fydd awdurdod cyhoeddus yn gwneud penderfyniad.

Mae gofynion gweithdrefnol cyffredin yn cynnwys y rheini sy’n ymwneud â ffurf ymgynghoriad, cyhoeddi hysbysiadau, gofynion i hysbysu partïon arbennig, a gofynion cyhoeddi.

Bydd canlyniadau methu â chydymffurfio â gofyniad gweithdrefnol yn dibynnu ar natur y tramgwydd ac ar ffeithiau pob achos. Bydd y Llys yn ystyried ffactorau megis a fu cydymffurfiaeth sylweddol, a oedd y tramgwydd yn un technegol, ac a yw diben y ddeddfwriaeth wedi’i gyflawni.

O dan rai amgylchiadau cyfyngedig, bydd y Llys yn pennu gofynion gweithdrefnol ychwanegol i sicrhau bod tegwch yn cael ei gyflawni.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn

--> -->