A all y Llys ddod i’r casgliad bod gofynion gweithdrefnol ychwanegol?

Y gofynion gweithdrefnol mwyaf amlwg yw’r rheini a nodir ar wyneb deddfwriaeth (neu mewn Codau, Codau Ymarfer, neu ganllawiau). Fodd bynnag, gall y Llys, dan amgylchiadau cyfyngedig, ddod i’r casgliad bod gofynion gweithdrefnol sy’n mynd y tu hwnt i’r rheini sy’n ymddangos mewn deddfwriaeth. Dim ond lle nad oes goblygiad o eiriad y ddeddfwriaeth fod y gofynion a nodir ynddi yn rhestr gyflawn y bydd yn gwneud hynny a lle mae’n rhaid dod i’r casgliad bod gofynion ychwanegol i sicrhau tegwch, (er enghraifft, gofynion ymgynghori penodol).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn