A yw unrhyw ymgynghoriad wedi’i gynnal yn deg ac yn briodol?

Gall fod dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus i ymgynghori ar eu cynigion. Gall dyletswydd o’r fath fod wedi’i nodi mewn deddfwriaeth, neu gall Llys ddod i’r casgliad bod dyletswydd o’r fath.

Os yw awdurdodau cyhoeddus yn cynnal ymgynghoriad, rhaid iddo fod yn deg a:

  • chael ei gynnal pan mae’r cynnig yn cael ei ffurfio – rhaid i awdurdodau cyhoeddus gadw meddwl agored;
  • rhaid rhoi rhesymau digonol i gefnogi’r cynnig er mwyn galluogi ymgynghoriad ac ymateb deallus;
  • rhaid rhoi digon o amser i ystyried ac ymateb;
  • rhaid ystyried cynnyrch yr ymgynghoriad.

Gellir dileu penderfyniad lle mae’r awdurdod cyhoeddus yn methu â chydymffurfio â dyletswydd gyfreithiol i ymgynghori neu mae’n cynnal ymgynghoriad diffygiol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn

--> -->