O dan ba amgylchiadau mae’n rhaid i awdurdod cyhoeddus ymgynghori ar ei gynigion?

Gall deddfwriaeth nodi gofynion ymgynghori datganedig fel rhan o’r weithdrefn benderfynu. Gall methiant i gydymffurfio â gofyniad gweithdrefnol datganedig o’r fath adael penderfyniad yn agored i gael ei herio.

Mewn achosion eraill bydd y Llys yn dod i’r casgliad bod dyletswydd i ymgynghori, er nad oes gofyniad datganedig mewn deddfwriaeth. Gallai dyletswydd oblygedig o’r fath i ymgynghori godi:

  • o addewid datganedig a wnaed gan yr awdurdod cyhoeddus i ymgynghori neu o arferion sefydledig yr awdurdod cyhoeddus (yr hyn a elwir yn ddisgwyliad dilys gweithdrefnol), neu
  • o dan amgylchiadau eithriadol, lle nad yw’r awdurdod cyhoeddus wedi gwneud addewid datganedig neu wedi addo drwy arferion sefydledig i ymgynghori, ond lle mae effaith ymddygiad blaenorol yr awdurdod (e.e. o ran darparu gwasanaeth penodol) ar unigolyn neu grŵp yn ddigon i roi rheswm i’r unigolyn neu’r grŵp hwnnw ddisgwyl i’r polisi barhau er eu budd arbennig nhw am gyfnod rhesymol. Mewn achos o’r fath ni ellir gwneud penderfyniad mewn perthynas â’r gwasanaeth hwnnw yn gyfreithlon oni bai bod yr awdurdod yn hysbysu’r bobl sy’n cael eu heffeithio ac yn ymgynghori (yr hyn a elwir yn ddisgwyliad dilys eilaidd) (R (on the application of Bhatt Murphy) v The Independent Assessor [2008] EWCA Civ 755).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn