A yw'r penderfynwr wedi methu ag ystyried ystyriaethau perthnasol neu wedi cymryd ystyriaethau amherthnasol?

It has long been established that if the Secretary of State misinterprets the legislation under which he purports to act, or if he takes into account matters irrelevant to his decision or refuses or fails to take account of matters relevant to his decision, or reaches a perverse decision, the court may set his decision aside" .

R (on the application of Alconbury Developments Ltd) v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions [2003] 2 AC 295.

Rhaid i awdurdod cyhoeddus ystyried ystyriaethau perthnasol wrth wneud penderfyniadau. Gall yr ystyriaethau perthnasol fod mewn deddfwriaeth, neu gall y Llys ddweud eu bod yn ddealledig o eiriad y ddeddfwriaeth a chyd-destun y penderfyniad.

Rhaid i awdurdod cyhoeddus beidio â chael ei ddylanwadu’n sylweddol gan ystyriaethau amherthnasol. Gall penderfyniad sydd wedi’i ddylanwadu’n sylweddol gan ystyriaeth amherthnasol gael ei herio ar y sail ei fod yn afresymol neu fod y penderfynwr wedi gweithredu y tu hwnt i’w bwerau.

Mae enghreifftiau o ystyriaethau perthnasol y dylid eu hystyried yn cynnwys effaith penderfyniad ar hawliau person, canllawiau’r llywodraeth, datganiadau polisi ac ymatebion i ymgynghoriadau.

Wrth arfer pŵer a roddir iddo gan ddeddfwriaeth, rhaid i benderfynwr roi sylw i ystyriaethau perthnasol a rhaid iddo beidio â chael ei ddylanwadu’n sylweddol neu’n helaeth gan faterion amherthnasol. Gallai methu â chydymffurfio â’r gofynion hyn arwain at y penderfyniad yn cael ei ddileu gan y Llys.

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn