A oes raid i’r penderfynwr ystyried yr holl ddeunydd perthnasol?

Nid oes rheidrwydd ar y penderfynwr i ystyried y deunydd i gyd, ond dylai fod ganddo gymaint o wybodaeth â phosibl am y penderfyniad i sicrhau nad oes unrhyw ystyriaethau perthnasol yn cael eu hanwybyddu. Mae yna wahaniaeth yn hyn o beth rhwng materion sydd mor berthnasol fel bod rhaid eu hystyried, a materion nad ydynt yn amherthnasol ond nad oes rheidrwydd ar y penderfynwr i’w hystyried. Bydd perthnasedd mater penodol yn dibynnu ar eiriad y ddeddfwriaeth ac ar ffeithiau a chyd-destun pob achos. Yn gyffredinol, mater i’r penderfynwr yw faint o bwys i’w roi i ystyriaeth benodo (gweler Tesco Stores Ltd v Secretary of State for the Environment [1995] 1 WLR 759 at 780). Dim ond os rhoddir pwys afresymol i ystyriaeth y bydd y Llys yn ymyrryd.

 

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn