Enghreifftiau o ystyriaethau amherthnasol

Rhaid pennu a yw mater penodol yn amherthnasol drwy ystyried cyd-destun yr achos a diben y ddeddfwriaeth y dibynnir arni.  

Mae enghreifftiau o ffactorau y gallai’r Llys eu hystyried yn amherthnasol yn cynnwys:

  • angen y penderfynwr i wneud rhywbeth yn gyflym
  • ymateb disgwyliedig y cyfryngau i’r penderfyniad
  • barn a thybiaethau personol nad ydynt yn seiliedig ar dystiolaeth.

 


 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn