Y canlyniadau pam yn methu ystyried ystyriaethau perthnasol neu gael ei ddylanwadu’n sylweddol gan ystyriaethau amherthnasol

Lle mae’r penderfynwr wedi methu ag ystyried ystyriaethau perthnasol neu wedi cael ei ddylanwadu’n sylweddol gan ystyriaethau amherthnasol, gall y Llys ddileu’r penderfyniad. Fodd bynnag, fel gyda phob sail adolygu arall, rhaid (o dan adran 31 (2A) o Ddeddf Uwchlysoedd 1981) i’r Llys wrthod dileu’r penderfyniad (neu ddyfarnu unrhyw rwymedi arall) os yw’n ymddangos yn dra thebygol na fyddai’r canlyniad ar gyfer y sawl sy’n cael ei effeithio wedi bod yn sylweddol wahanol pe na bai’r penderfynwr wedi methu ag ystyried ystyriaethau perthnasol neu heb gael ei ddylanwadu’n sylweddol gan ystyriaethau amherthnasol, oni bai fod y Llys yn ystyried ei bod hi’n briodol dileu’r penderfyniad am resymau eithriadol yn ymwneud â lles y cyhoedd.

 

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn