A yw’r penderfynwr wedi llesteirio ei ddisgresiwn drwy gymhwyso polisi anhyblyg?

A policy must not be so inflexible that it cannot accommodate the range of situations to which it has to apply, nor must it be so rigid that it does not allow for exceptional cases; otherwise it will result in an unlawful fetter on discretion.” (R v Secretary of State for the Home Department ex p Venables and Thompson [1997] 3 All ER 97).

O dan rai amgylchiadau, gall penderfynwr wella sicrwydd ac effeithlonrwydd gweinyddol drwy fabwysiadu polisi sy’n nodi sut mae’n ymdrin â math penodol o benderfyniad (e.e. sut mae’n penderfynu ar geisiadau trwydded).

Rhaid i’r polisi ei hun fod yn gyfreithlon; rhaid iddo gydymffurfio â’r holl ofynion perthnasol a nodir mewn deddfwriaeth a gyda’r egwyddorion cyfraith gyhoeddus a nodir yn y canllawiau hyn (e.e. rhaid ei fod yn rhesymol).

Ni chaiff y penderfynwr ‘lesteirio’ ei ddisgresiwn drwy gymhwyso polisi yn rhy gaeth – heb ganiatáu ar gyfer eithriadau neu alluogi ymgeisydd i ddadlau pam y dylid gwyro oddi wrth y polisi mewn achos arbennig

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn