Beth yw ystyr ‘llesteirio’ disgresiwn?

Pan mae deddfwriaeth yn rhoi disgresiwn i awdurdod cyhoeddus wneud penderfyniadau, e.e. dyfarnu trwydded neu roi caniatâd i wneud datblygiad, rhaid i’r awdurdod cyhoeddus ganiatáu iddo’i hun ystyried pob penderfyniad ar sail ei rinweddau ei hun; rhaid i’r awdurdod cyhoeddus beidio â ‘llesteirio’ ei ddisgresiwn drwy gymhwyso polisi anhyblyg neu un polisi ar gyfer pawb yn achos pob cais heb ystyried ffeithiau penodol pob achos. Gall penderfyniad sy’n cael ei wneud gan awdurdod cyhoeddus sydd wedi llesteirio ei ddisgresiwn fel hyn gael ei herio ar y sail bod y penderfyniad yn anghyfreithlon. Gall gael ei herio hefyd ar y sail bod y weithdrefn a ddilynwyd wrth wneud y penderfyniad yn annheg, neu ar y sail ei fod yn afresymol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn