A yw’r penderfynwr yn rhagfarnllyd neu a yw’n ymddangos yn rhagfarnllyd?

“It is not merely of some importance, but of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.”  (R v Sussex Justices, ex p McCarthy [1924] 1 KB 256.15).

Yn y bôn, mae’r rheol yn erbyn rhagfarn yn golygu na ddylai fod gan y penderfynwr fudd yng nghanlyniad y penderfyniad.

Bydd penderfynwr yn rhagfarnllyd os yw ei agwedd wrth wneud penderfyniad yn ei atal rhag cael meddwl agored a rhag gwneud penderfyniad gwrthrychol.

Bydd y Llys yn dileu penderfyniad awdurdod cyhoeddus os oes gan y penderfynwr ragfarn uniongyrchol (h.y. lle mae ganddo fudd yn y penderfyniad sy’n cael ei wneud).

Gall y Llys ddileu’r penderfyniad hefyd lle mae’r awdurdod cyhoeddus yn ymddangos yn rhagfarnllyd. Bydd y Llys yn barnu bod ymddangosiad o ragfarn lle byddai arsylwr teg a gwybodus, ar ôl ystyried y ffeithiau, yn dod i’r casgliad bod posibilrwydd gwirioneddol fod y penderfynwr yn rhagfarnllyd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn