A ellir hepgor rhagfarn penderfynwr?

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd person a fydd yn cael ei effeithio gan benderfyniad yn gwybod bod gan y penderfynwr fudd yn y penderfyniad (e.e. os yw’r swyddog sy’n gwneud y penderfyniad ar ran yr awdurdod cyhoeddus wedi ymdrin â’r penderfyniad yn flaenorol ac yn adnabod y partïon dan sylw), ond y bydd er hynny’n dewis caniatáu i’r penderfynwr barhau i weithredu (h.y. byddant yn cytuno i hepgor unrhyw wrthwynebiad sydd ganddo i gyfraniad y penderfynwr). Os yw’r sawl sy’n cael ei effeithio gan benderfyniad yn hepgor ei wrthwynebiad fel hyn, mae’n dra annhebygol y bydd yn cael codi gwrthwynebiad ar y sail hon yn ddiweddarach.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn