Pa mor fanwl ddylai’r rhesymau fod?

Bydd lefel y manylder sydd ei angen gan benderfynwyr yn dibynnu ar amgylchiadau pob achos. Yn gyffredinol, bydd ar y Llys angen rhesymau manylach ar gyfer penderfyniadau pwysig nag ar gyfer penderfyniadau gweinyddol yn unig. Fodd bynnag, nid oes un safon unffurf a fydd yn gymwys ym mhob achos, ac eithrio bod rhaid i’r rhesymau fod yn ddealladwy ac yn ddigonol ym mhob achos. Nid oes rhaid i’r rhesymau a roddir fod yn faith a byddant yn ddigonol os ydynt yn dangos bod y penderfynwr wedi rhoi sylw i sylwadau’r partïon a dweud wrth y partïon mewn termau eang pam cafodd y penderfyniad ei wneud.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn