A yw’r penderfyniad yn gymesur?

Mae athrawiaeth cymesuredd yn ymwneud â chydbwysedd ac a yw’r modd yn cyfiawnhau’r amcan a gyflawnir.

Gall penderfyniadau a wneir gan awdurdodau cyhoeddus gael eu herio ar sail cymesuredd lle maent yn ymyrryd yn sylweddol â hawliau pwysig neu sylfaenol unigolyn, neu os yw’r penderfyniad yn ymwneud â chyfraith Ewropeaidd neu’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.

Mae ‘cymesuredd’ yn golygu na all yr ymyrraeth â hawliau unigolyn fynd y tu hwnt i’r hyn sydd ei angen i gyflawni nod cyfreithlon yr ymyrraeth.

Wrth gymhwyso’r prawf cymesuredd, bydd y Llys yn ystyried cyd-destun ac amgylchiadau pob penderfyniad. Bydd pa mor ddwys neu fanwl y bydd Llys yn adolygu penderfyniad yn dibynnu ar gyd-destun ac amgylchiadau pob achos.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn