Pryd yr ystyrir bod penderfyniad yn ymyrryd yn sylweddol â hawl bwysig neu sylfaenol unigolyn?

Fel y nodir uchod, mae’n ymddangos yn debygol y gellid herio penderfyniad ar sail cymesuredd os yw’n ymyrryd yn sylweddol â hawl bwysig neu sylfaenol. Nid yw’r Llys wedi diffinio hawl ‘bwysig’. Yn achos Pham, ystyriwyd bod penderfyniad i ddiddymu dinasyddiaeth Brydeinig rhywun a oedd yn cael ei amau o derfysgaeth yn ymyrryd â hawl ddigon pwysig i alluogi’r Goruchaf Lys i ystyried cymesuredd y penderfyniad.

Gage v Scottish Ministers [2015] CSOH 174 oedd un o’r achosion cyntaf i ystyried cymesuredd ar ôl achos Pham. Yn yr achos hwn, barnwyd nad oedd penderfyniad i gadw carcharor mewn carchar lle’r oedd yn dod i gysylltiad â mwg ail-law yn ymyrryd â hawl ddigon pwysig i allu herio’r penderfyniad ar sail cymesuredd. O ganlyniad, cafodd yr her ei hystyried ar sail rhesymoldeb yn lle hynny.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn