A oes disgwyliad dilys ynghylch sut y dylai’r pŵer gael ei arfer?

O dan rai amgylchiadau, bydd y Llys yn barnu bod gan hawlydd ‘ddisgwyliad dilys’ y bydd penderfynwr yn cadw addewid a wnaeth neu’n parhau â’i arferion blaenorol. Mewn achosion o’r fath, gall y Llys ddileu penderfyniad awdurdod cyhoeddus lle byddai’n annheg gadael i’r awdurdod cyhoeddus dorri ei addewid neu newid ei arferion.

Mae dau fath eang o ddisgwyliad dilys – disgwyliad dilys gweithdrefnol a disgwyliad dilys sylweddol. Mae disgwyliad dilys gweithdrefnol yn codi lle mae penderfynwr yn addo gwneud pethau penodol yn ystod y broses benderfynu, neu wedi gwneud pethau penodol yn gyson yn y gorffennol.

Mae disgwyliad dilys sylweddol yn codi’n llai aml. Mae’n codi lle mae penderfynwr wedi addo i unigolyn neu grŵp penodol o bobl y byddant yn cael budd penodol (neu’n parhau i fwynhau budd penodol).

Gall disgwyliad dilys gael ei drechu gan reswm budd cyhoeddus tra phwysig (e.e. yr angen i adran o’r llywodraeth gadw o fewn ei therfynau gwario).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn