Cyfrannwr

Daniel Greenberg

Westlaw
Daniel yw Golygydd Cyffredinol Statudau Anodedig Westlaw UK ac Insight.

Am 22 blynedd roedd Daniel yn gyfreithiwr ym maes gwasanaethau cyhoeddus, gan wasanaethu yn Adran yr Arglwydd Ganghellor 1988-1991 ac fel Cwnsler Seneddol 1991-2010. Mae wedi ysgrifennu Deddfau ym mron pob maes cyfraith gan gynnwys trethi, yr amgylchedd, cyfraith gyfansoddiadol, troseddau, teulu a chyfraith rheoleiddio, ac mae wedi cynghori ar beirianwaith llywodraeth, gweithdrefn seneddol a hawliau dynol.

Ar hyn o bryd mae Daniel yn Gwnsler Seneddol ymgynghorol gyda Berwin Leighton Paisner LLP ac yn gynghorydd i'r Cyd-bwyllgor ar Offerynnau Statudol; ef hefyd yw Golygydd Craies on Legislation, Stroud's Judicial Dictionary, Jowitt's Dictionary of English Law a Statute Law Review, ac yn 2011 fe gyhoeddodd Laying Down the Law. Mae ganddo bractis drafftio deddfwriaeth ryngwladol ac ymgynghori ac mae’n gymrawd dysgu yn yr Institute of Advanced Legal Studies ym Mhrifysgol Llundain ac yn Athro Gwadd ar Ddeddfwriaeth ym Mhrifysgol Derby.

Erthyglau gan Daniel Greenberg