Cyfrannwr

David Haines

Charles Russell Speechlys

Mae David yn arbenigo mewn pob math o eiddo masnachol a phreswyl ymgyfreitha ac mae ganddo arbenigedd penodol mewn hawliadau dadfeiliadau masnachol, anghydfodau cyfamod a hawddfraint, gwaith gorchymyn prynu gorfodol, rhyddfreinio lesddaliad, a materion masnachol ar gyfer landlordiaid a thenantiaid.  

Mae David yn arwain timau prynu gorfodol a rhyddfreinio lesddaliad dadleuol y cwmni, yn ogystal â'r tîm HS2 pwrpasol Charles Russell Speechlys, a sefydlwyd yn benodol i gynorthwyo cleientiaid yr effeithir arnynt neu yr effeithir arnynt o bosibl gan HS2.  

Mae gan David enw da sefydledig a mae'n ymarfer ledled y wlad, yn gweithredu ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid, sy'n cynnwys NEC a Esgobaeth y Guildford. 

Mae David yn siarad yn rheolaidd mewn seminarau a chynadleddau ar amrywiaeth o bynciau sy'n seiliedig ar eiddo (gan gynnwys RICS, hanfodion DPP a Cymdeithas y gyfraith). Mae hefyd yn cyfrannu erthyglau, gan gynnwys ystadau Gazette a cyfnodolyn cyfraith eiddo.

Mae David yn cael ei dderbyn i ymarfer yng Nghymru a Lloegr.

Erthyglau gan David Haines