Cyfrannwr

Yr Athro Thomas Watkin

Roedd Thomas Glyn Watkin yn Brif Gwnsler Deddfwriaethol i Lywodraeth Cymru o 2007 tan 2010. Cyn hynny roedd wedi bod yn Athro'r Gyfraith ym Mangor (2004-2007), lle y sefydlodd Ysgol y Gyfraith, ac yng Nghaerdydd (2001-2004), lle y bu’n dysgu ers 1975. Rhwng 1981 a 1998, roedd hefyd yn Gynorthwy-ydd Cyfreithiol i Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru. Mae’n awdur erthyglau niferus ar bynciau cyfreithiol a nifer o lyfrau, yn cynnwys The Legal History of Wales (2il arg., Caerdydd, 2012).

Erthyglau gan Yr Athro Thomas Watkin