Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd deddfwriaethol i basio deddfau mewn perthynas â'r iaith Gymraeg. Fodd bynnag, ni all basio deddfau mewn perthynas â defnyddio'r Gymraeg yn y llysoedd (gweler yr eithriad ym mharagraff 20 Rhan 1 Atodlen 7 i'r Government of Wales Act 2006).

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn