Skip to main content

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar wneud penderfyniadau da

Mae’r canllawiau hyn yn cynorthwyo awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru i wneud penderfyniadau da sy’n gyfreithlon ac yn cydymffurfio â Rheolaeth y Gyfraith.

Mae’n gwneud hynny trwy ddisgrifio mewn termau clir a dealladwy y prif resymau dros herio gweithredoedd awdurdod cyhoeddus drwy’r weithdrefn adolygiad barnwrol. Ceir detholiad o’r canllawiau sy’n esbonio’r prif resymau o dan y penawdau ar y dde.

Mae’r canllawiau llawn isod. Mae’r rhain yn cynnwys astudiaethau achos, cyngor ymarferol ar wneud penderfyniadau da a gwybodaeth ar nifer o ddyletswyddau statudol allweddol awdurdodau cyhoeddus.

tudalen glawr y ddogfen

Gwneud Penderfyniadau Da

Gwneud Penderfyniadau Da

Cyhoeddwyd gyntaf
10 Mawrth 2021
Diweddarwyd diwethaf
17 Mehefin 2021