Codi tâl am wasanaethau fferyllol lleol

Mae adran 127 o'r Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 yn dweud y caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau i ddarparu ar gyfer codi ac adennill ffioedd am wasanaethau fferyllol lleol a ddarperir o dan gynlluniau peilot, neu wasanaethau fferyllol lleol o dan Gynlluniau Gwasanaethau Fferyllol Lleol.

Nid oes unrhyw reoliadau wedi’u gwneud mewn perthynas â Chymru o dan adran 127.

Cyhoeddwyd gyntaf
30 Ebrill 2021
Diweddarwyd diwethaf
15 June 2021