Senedd Cymru

Deddfu yng Nghymru

Swyddogaeth Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru a Llywodraeth y DU a'r gwahanol fathau o gyfraith.

llun ddu a gwyn o berson yn postio'i bapur pleidleisio mewn blwch

Cyfraith etholiadol

Crynodeb o'r broses etholiadol gan gynnwys sut a phryd i gynhelir etholiadau a sut i gofrestru.