Diwylliant

Mae gan Lywodraeth Cymru swyddogaethau cyllido, cynghori a chefnogi amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau, a chyrff eraill sy'n gyfrifol am hyrwyddo a diogelu diwylliant yng Nghymru. Mae CADW yn rhan o Lywodraeth Cymru a chanddo rôl o ddiogelu amgylchedd hanesyddol Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf
06 Mawrth 2020
Diweddarwyd diwethaf
05 Hydref 2021