Bethan Lloyd

Mae Bethan Lloyd yn arwain Tîm Sector Cyhoeddus Geldards yng Nghymru ac mae'n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus a gweinyddol, gan gynnwys caffael cyhoeddus a rheoli cymorth/cymhorthdal gwladwriaethol, a chyfraith cystadleuaeth.

Cyhoeddwyd gyntaf
18 Awst 2021
Diweddarwyd diwethaf
27 Ionawr 2023

Cyfraniadau