Llinos Davies

Mae Llinos Davies yn bartner yn Nhîm Datrys Anghydfodau Eiddo Geldards LLP ac mae'n gweithio yn swyddfa'r cwmni yng Nghaerdydd. Mae'n arbenigo mewn anghydfodau ac ymgyfreitha ym maes eiddo, gan gynnwys yr holl agweddau ar gyfraith eiddo, anghydfodau rhwng landlordiaid a thenantiaid, a hawliadau esgeulustod proffesiynol sy’n ymwneud ag eiddo.

Cyhoeddwyd gyntaf
18 Awst 2021
Diweddarwyd diwethaf
27 Ionawr 2023

Cyfraniadau