Kate Evans

Mae Kate yn aelod cysylltiol yn nhîm adeiladu, ynni a phrosiectau Capital Law, sydd ag arbenigedd sector-benodol mewn ynni adnewyddadwy. Mae Kate yn helpu cleientiaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat gyda'u prosiectau adeiladu, ynni, seilwaith a phrosiectau mawr, gan weithredu dros lywodraeth genedlaethol a lleol, datblygwyr sector preifat, sefydliadau ariannol, cymdeithasau tai a grwpiau ynni cymunedol.

Capital Law

Mae Capital Law yn gwmni cyfraith fasnachol. Rydym yn gweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol gyda sefydliadau o bob maint – o gorfforaethau mawr i'r rhai sy'n dechrau – ar draws y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Ar draws ein pedair prif adran (corfforaethol a masnachol, cyflogaeth, anghydfodau masnachol ac eiddo tiriog), mae ein cyfreithwyr yn darparu'r holl wasanaethau cyfreithiol sydd eu hangen arnoch i redeg eich busnes yn ddidrafferth. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'n chwaer fusnes ymgynghori, Capital People, sy'n arbenigo mewn datblygu sefydliadol, adnoddau dynol ac iechyd a diogelwch.

 

 

Cyhoeddwyd gyntaf
22 Medi 2021
Diweddarwyd diwethaf
27 Ionawr 2023

Cyfraniadau