Stephanie Pugh

Mae Stephanie yn Baragyfreithiol yn y tîm Eiddo Masnachol yn Capital Law. Cafodd LLB o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod haf 2021 ac mae'n ymgymryd â'r LPC LLM ym Mhrifysgol Caerdydd gyda'r gobaith o fod yn Gyfreithiwr Eiddo Masnachol. Yn ystod y brifysgol, ymgymerodd â rôl wirfoddol yn y Ganolfan Cyngor ar Bopeth fel Asesydd Cyngor, lle'r oedd ei diddordeb mewn tai cymdeithasol yn sbarduno. Mae'r diddordeb hwn wedi tyfu'n fawr yn ystod ei chyfnod yn Capital Law, ac mae bellach yn ymgorffori pob agwedd ar y sector cyfreithiol Eiddo Tirol.
 

Cyhoeddwyd gyntaf
31 Ionawr 2022
Diweddarwyd diwethaf
27 Ionawr 2023

Cyfraniadau