Erica Ives

Mae Erica yn gyfreithiwr yn y Tîm Cynllunio a'r Amgylchedd cenedlaethol yn Irwin Mitchell. Cymhwysodd yn 2019 ac mae'n gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid yn amrywio o ddatblygwyr preswyl a masnachol i unigolion preifat. Yn benodol, mae'n cynorthwyo gyda drafftio a thrafod cytundebau cynllunio, cynghori ar strategaeth gynllunio a chynnal cynllunio a diwydrwydd dyladwy amgylcheddol ar gyfer yr adrannau corfforaethol a eiddo tiriog mewn perthynas â gwaith trafodion.

Cyhoeddwyd gyntaf
20 Hydref 2022
Diweddarwyd diwethaf
27 Ionawr 2023

Cyfraniadau