Jill Crawford

Mae gan Jill Crawford brofiad eang o gynghori ar faterion cyfreithiol amgylcheddol, ar ôl erlyn ystod eang o droseddau amgylcheddol yn y gorffennol. Mae ganddi arbenigedd ym mhopeth o gamau gorfodi ac ymchwiliadau i reoli risg ac atebolrwydd y cyhoedd. Mae gan Jill brofiad hefyd mewn materion tir halogedig ac mae hefyd yn amddiffyn achosion sy'n ymwneud â thoriadau honedig o gyfraith cadwraeth natur, trwyddedu a diogelu cynefinoedd/rhywogaethau.

Cyhoeddwyd gyntaf
02 Tachwedd 2022
Diweddarwyd diwethaf
27 Ionawr 2023

Cyfraniadau