Cefn gwlad a mynediad

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru cyn bo hir.

Mae'r gyfraith mewn perthynas â chefn gwlad a mynediad yn ymdrin yn bennaf â mynediad i gefn gwlad, gan gynnwys, hawliau mynediad statudol, mynediad arfordirol, parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol (AHNE) a thir cyffredin.

Mae gan Senedd Cymru gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â chefn gwlad a mannau agored (gan gynnwys dynodi a rheoli parciau cenedlaethol ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol (AHNE)). Mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw gymalau cadw yn Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 
Cyhoeddwyd gyntaf
25 Mawrth 2021
Diweddarwyd diwethaf
12 Hydref 2021