Egni a newid hinsawdd

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru cyn bo hir.

Mae adnabod goblygiadau tebygol newid hinsawdd wedi arwain Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i ddefnyddio amrywiaeth o arfau cyfreithiol a pholisi i fynd i'r afael â mater byd-eang effeithiau niweidiol allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae Rhaglen Newid Hinsawdd y DU, wedi'i dylunio i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn seiliedig ar nifer o fesurau yn cynnwys rheolau rheoleiddiol seiliedig ar drwyddedu ac amrywiaeth o offerynnau economaidd yn cynnwys yr ardoll newid yn yr hinsawdd a'r cynllun masnachu allyriadau cenedlaethol. Mae'r maes hwn yn cael ei reoleiddio'n drwm gan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd.

Gellir rhannu'r pwnc i'r meysydd canlynol:

Cyhoeddwyd gyntaf
16 Mawrth 2021
Diweddarwyd diwethaf
12 Hydref 2021