Skip to main content

Sbwriel

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd a bydd y cynnwys yn cael ei ddiweddaru cyn bo hir.

 

Mae Rhan IV o'r Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn creu’r drosedd o adael sbwriel a dyletswydd i gadw priffyrdd ayb yn glir o sbwriel. 

Fe greodd y Ddeddf nifer o bwerau ar gyfer awdurdodau lleol, gan gynnwys y pŵer i gyflwyno hysbysiadau i glirio sbwriel a hysbysiadau i reoli sbwriel stryd. 

Bydd y darpariaethau hyn, mewn amser, yn cael eu diddymu gan y Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, pan fydd darpariaethau perthnasol yn cael eu rhoi mewn grym. Am y tro fodd bynnag, mae’r brif gyfraith ynglŷn â sbwriel yng Nghymru wedi ei chynnwys yn Rhan IV. 

Cyhoeddwyd gyntaf
24 Mawrth 2021
Diweddarwyd diwethaf
17 Mehefin 2021