Polisi a chanllawiau cynllunio

Gweinidogion Cymru sy'n pennu polisi ac sy'n darparu arweiniad i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru.

Mae polisi cynllunio ar gyfer Cymru i’w weld yn:

  • Cynllun Gofodol Cymru (i'w ddisodli gan y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol maes o law)
  • Polisi Cynllunio Cymru;
  • Polisi Cynllunio Mwynau Cymru.

Mae Polisi Cynllunio Cymru a Pholisi Cynllunio Mwynau Cymru yn cael eu hategu gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TANs) a Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau (MTANs) yn seiliedig ar bynciau.

Mae cylchlythyrau a llythyrau egluro polisi'n darparu cyngor a chanllawiau ar bynciau penodol.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn