Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â chefn gwlad a mannau agored (gan gynnwys dynodi a rheoli parciau cenedlaethol ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol). Gweler GOWA 2006, atodlen 7, para. 6.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn