Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â chefn gwlad a mannau agored (gan gynnwys dynodi a rheoli parciau cenedlaethol ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol (AHNE)). Mae hyn yn ddarostyngedig i unrhyw gymalau cadw yn Atodlen 7A i’r Government of Wales Act 2006.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn