Cyllideb carbon a chipio a storio carbon

Mae Dal a Storio Carbon yn cyfeirio at dechnoleg liniaru sydd â’r nod o atal allyriadau carbon deuocsid rhag gollwng i'r atmosffer. Dywedir fod mesurau o'r fath yn chwarae rhan hanfodol wrth hwyluso cydymffurfio â gofynion yr UE. Mae'r rheolau yn y maes hwn yn darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer storio carbon deuocsid mewn modd sy'n ddiogel yn ddaearegol.

Mae'r prif ddarnau o ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i'r pwnc hwn wedi'u rhestru o dan 'ddeddfwriaeth allweddol'.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn