Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Yn gyffredinol, mae gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â phob agwedd ar reoli perygl llifogydd, gwarchod yr arfordir a draenio tir. Mae hyn yn ddarostyngedig i'r cymalau cadw yn Atodlen 7A i’r Government of Wales Act 2006.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn