Trwyddedu/ caniatadau morol

Mae'r Marine and Coastal Access Act 2009 (MCAA 2009) yn sefydlu cyfundrefn drwyddedu a gorfodi forol sy'n rhoi'r awdurdod trwyddedu a’r awdurdod gorfodi priodol i Weinidogion Cymru. Mae’r rhan fwyaf o swyddogaethau trwyddedu hyn wedi’u dirprwyo i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unol â gorchymyn dirprwyo a wnaed o dan adran 98 o MCAA 2009; mae swyddogaethau gorfodi wedi’u cadw. Mae gan Weinidogion Cymru’r pŵer i gyfarwyddo CNC mewn perthynas â swyddogaethau trwyddedu dirprwyedig. Caiff swyddogaethau Gweinidogion Cymru eu cyfyngu i Ranbarth y Glannau ac nid ydynt yn ymestyn i weithgareddau petrolewm ac amddiffyn.

Er nad yw’n gyfundrefn forol fel y cyfryw mae’r Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010 yn ymestyn i Ranbarth y Glannau. CNC yw’r corff penderfynu a gorfodi. Mae gan Weinidogion Cymru’r pŵer i gyfarwyddo CNC; ei gwneud yn ofynnol bod cais yn cael ei gyfeirio atynt i’w benderfynu ac mae ganddynt swyddogaethau apelio. Mae gan Weinidogion Cymru’r pŵer i gyhoeddi canllawiau hefyd.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn