Beth sydd wedi ei ddatganoli?

Mae adran 158 o'r Government of Wales Act 2006 yn darparu bod 'Cymru’n' cynnwys y môr yng nghyffiniau Cymru cyn belled â 12 milltir forol wedi’i fesur o’r gwaelodlinau arfordirol (Rhanbarth y Glannau). Yn unol â hynny, o fewn Rhanbarth y Glannau, mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd deddfwriaethol, yn amodol ar adran 108A o GOWA 2006.

Pwerau gweithredol

Mae Gweinidogion Cymru yn arfer ystod eang o swyddogaethau mewn perthynas â Rhanbarth y Glannau a Rhanbarth y Môr. Yn fras, Rhanbarth y Môr yw unrhyw ardal y tu hwnt i Ranbarth y Glannau, ond bydd yr union hyd a lled yn amrywio yn ôl y drefn. Mae rhai o’r swyddogaethau mwy pwysig a’r ardal y maent yn berthnasol iddynt yn cynnwys (nid yw'n rhestr gyflawn):

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn