Sbwriel

Mae Rhan 4 o EPA 1990 yn creu’r drosedd o adael sbwriel a dyletswydd i gadw priffyrdd ayb yn glir o sbwriel. Fe greodd y Ddeddf nifer o bwerau ar gyfer awdurdodau lleol, gan gynnwys y pŵer i gyflwyno hysbysiadau i glirio sbwriel a hysbysiadau i reoli sbwriel stryd. Bydd y darpariaethau hyn, mewn amser, yn cael eu diddymu gan yr Antisocial Behaviour, Crime and Policing Act 2014, pan fydd darpariaethau perthnasol yn cael eu rhoi mewn grym. Am y tro fodd bynnag, mae’r brif gyfraith ynglŷn â sbwriel yng Nghymru wedi ei chynnwys yn Rhan IV.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn