Ailgylchu gwastraff

Yn ogystal, mae Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn gosod targedau blynyddol cynyddol i awdurdodau lleol Cymru ar gyfer ailgylchu, paratoi i ail-ddefnyddio a chreu compost; mae’n cynnwys pwerau sy’n galluogi Gweinidogion Cymru i wahardd pobl rhag cael gwared ar ddeunyddiau gwastraff sydd wedi eu nodi mewn safleoedd tirlenwi (heb ei ddefnyddio eto); a phwerau i alluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau sy’n ei gwneud yn ofynnol i bobl sydd wedi eu nodi greu cynlluniau rheoli gwastraff ar gyfer safleoedd (heb ei ddefnyddio eto).

Hefyd yn berthnasol mae:

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn