Gwastraff ar dir

Mae Rhan II Deddf EPA 1990 yn cynnwys gwaharddiad ar waredu gwastraff ar dir, dyletswydd gofal mewn perthynas â throsglwyddo gwastraff ac amrywiol bwerau a dyletswyddau awdurdodau lleol sy’n ymwneud â chasglu a gwaredu gwastraff trefol a masnachol.  Mae Rhan II hefyd yn diffinio, at ddibenion y Ddeddf, gwastraff cartrefi, byd masnach a diwydiant, ac mae’n cynnwys darpariaethau i ganiatáu i awdurdodau lleol godi tâl am gasglu rhai categorïau o wastraff.

Mae’r Controlled Waste (England and Wales) Regulations 2012 yn dosbarthu deunyddiau gwastraff yn ôl math a ffynhonnell, mewn perthynas â phwerau awdurdodau lleol i godi tâl am gasglu gwastraff.

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn