Sefydliadau Addysg Uwch

Mae adran 91 o’r Further and Higher Education Act 1992 (FHEA 1992) yn diffinio ystyr “institutions within the higher education sector” at ddibenion y Deddfau Addysg fel:

“(a) universities receiving financial support under section 65 of this Act,
(b) institutions conducted by higher education corporations, and
(c) designated institutions for the purposes of Part II of this Act)”

Ariennir prifysgolion o dan adran 65 o FHEA 1992 ar sail eu gweithgareddau. Mae’r gweithgareddau sy’n gymwys i dderbyn cyllid o dan adran 65 yn cynnwys darparu addysg ac ymgymryd ag ymchwil gan sefydliadau addysg uwch (sy’n cael eu diffinio yn adran 65(5) fel prifysgolion, sefydliadau a gynhelir gan gorfforaethau addysg uwch a sefydliadau dynodedig) ynghyd â darparu cyfleusterau a gwasanaethau i gefnogi addysg ac ymchwil (gweler Ariannu Addysg Uwch am ragor o fanylion).

Mae sefydliad yn cael ei 'ddynodi' at ddibenion Rhan II o FHEA 1992 (sy’n rheoleiddio ac yn darparu’r mecanwaith ar gyfer ariannu sefydliadau addysg uwch) os yw’n sefydliad y mae dynodiad sydd wedi’i wneud, neu sydd mewn grym fel pe bai wedi’i wneud, o dan adran 129 o’r Education Reform Act 1988, mewn grym (gweler isod). Mae sefydliadau dynodedig yn gymwys i dderbyn arian cyhoeddus.

Ar hyn o bryd, mae wyth sefydliad addysg uwch dynodedig a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru (neu naw os ydym yn cynnwys y Brifysgol Agored yng Nghymru). Y sefydliadau yw:

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Caerdydd
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Prifysgol Glyndŵr
  • Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol De Cymru (gan gynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a  Drama Cymru)
  • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Nid oes unrhyw erthyglau am y pwnc hwn